Posypový materiál

Voľba správneho posypového materiálu je závislá od druhu udržiavanej komunikácie alebo plochy a aktuálnych poveternostných podmienok. Spotrebované množstvo závisí od udržiavaného povrchu a aktuálnej situácii na danej komunikácii či inej udržiavanej plochy a súčasne od aktuálnych ale aj očakávaných poveternostných podmienok. Naša spoločnosť však svojim klientom zimnej údržby jasne definuje, aby klient vedel predpokladať spotrebu materiálu a náklady s tým spojené.

Ponúkame na predaj tieto balenia posypového materiálu:

  • Posypová soľ 25 kg
  • Posypová soľ 50 kg 
  • BIG BAG 1 000 kg
  • Voľne ložená posypová soľ
  • Ekologické posypové materiály

K dispozícii sú posypové soli pre ručný posyp aj strojový posyp. V prípade dopytu alebo otázok nás prosím kontaktujte .

Minimálny odber posypového materiálu je 1 tona. Osobný odber v Bratislave na adrese spoločnosti. V prípade potreby vieme zaručiť dopravu. 

V prípade že neviete aký posypový prostriedok je pre Vás najlepší neváhajte nás kontaktovať,  naša firma si Vám dovoľuje ponúknuť niekoľko nasledujúcich posypových prostriedkov:

Posypová soľ najčastejšie používaná na komunikácie okolo obytných domov a voľných priestranstiev kde sa nevyžaduje použitie špeciálnych zmesí alebo roztokov ale prítomnosť posypovej drviny je nežiadúca. Najčastejšie sa používa priemyselná  kamenná soľ dostupná ako voľne ložená alebo vrecovaná.

Posypová zmes často využívaný posypový prostriedok, používaný  na komunikácie okolo obytných domov, výjazdov/zjazdov a voľných priestranstiev kde sa nevyžaduje použitie špeciálnych zmesí alebo roztokov. Účinnosť posypovej soli je doplnená o vlastnosti posypovej drviny, ktorá napomáha lepšej schodnosti alebo zjazdnosti komunikácie najmä pri opätovnom vzniku ľadu alebo novom spáde snehu. Je to zmes Posypovej soli a posypovej drviny so zrnitosťou ktorá by nemala presahovať 2/4mm.

Posypová drvina má najčastejšie využitie na vozovky a pešie komunikácie kde je vysoká pravdepodobnosť opätovnej tvorby námrazy a iných nebezpečných úsekoch ako sú prudké klesania, zmeny smeru a pod,. slúži na zdrsnenie povrchu. Na vozovky sa používa drvina so zrnitosťou 4/8 mm, na pešie komunikácie so zrnitosťou 2/4 mm.

Ekologické posypové materiály na báze biologicky degradovateľného materiálu alebo drteného keramického kameniva. Vhodná na použitie na miestach kde sa nedoporučuje použiť iné posypové materiály z dôvodu ochrany životného prostredia ( národné parky, historické centrá, komunikácie v chránených pásmach, zdroje pitnej vody a pod.) ale aj na bežné komunikácie ak Vám záleží na životnom prostredí či zdraví svojich zvieracích miláčikov.

Chlorid vápenatý sa ako roztok po zriedení vodou používa ako účinný rozmrazovací prostriedok pri tzv. mokrej soli, najmä na komunikácie a plochy kde nieje možné použitie agresívnejších prostriedkov. Je veľmi účinný aj pri veľmi nízkych teplotách.