Referencie
AB správcovská, a.s.
AG-Expert s.r.o.
AMC Správa nehnuteľností, s.r.o.
AMC – A Správa nehnuteľností, s.r.o.
AT TRADE, spol. s r.o.
AUREKA, s.r.o.
ARTIP-J, spol. s r.o.
Axamit
BAVARIS Facility Services, s.r.o.
BLAHO-BYT, s.r.o.
BYTY, s.r.o.
BYTY Plus, s.r.o.
Brasting
Bratislavská správcovská a servisná, s.r.o.
BRIS
Bytové družstvo Petržalka
Bytové družstvo Bratislava III
Bytový podnik Dúbravka
Bytový podnik Petržalka
Centrum Byt, s.r.o.
Clean Servis, s.r.o.
ČESMAD SLOVAKIA, s.r.o.
CS Tech, s.r.o.
D.M.P. STEEL, s.r.o.
DOMING, s.r.o.
Domus Bratislava s.r.o.
Domus Real, spol. s r.o.
Duspama, spol. s r.o.
Dharma
ECAV cirkevný zbor SR
EUCR, s.r.o.
EPROMA, s.r.o.
ETP, Managment budov, s.r.o.
Golden Real Slovakia, a.s.
Hetech service / Prvá ružinovská spoločnosť a.s.
Hermes Správa bytov, s.r.o.
CHAPEL INVEST, spol. s r.o.
Icon Service, s.r.o.
IQIT, s.r.o.
Ing. Jozef Medvecký M+ M
IMMOSERVIS
I+V Správa nehnuteľností, s.r.o.
Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o.
Legiodomy, družstvo
Magna SK, s.r.o.
MSČ - VRAKUŇA
MBL – Správcovská spoločnosť, s.r.o.
Naša Správcovská, s.r.o.
NOVBYT, s.r.o.
Nové Bývanie, s.r.o.
PAMA, s.r.o.
PPA Správa budov, s.r.o.
PROPER Facility, s.r.o.
Prvá ružinovská spoločnosť a.s.
SBYT, s.r.o.
SENES, spol. s.r.o.
Správcovské bytové družstvo, s.r.o.
SOMAT group, s.r.o.
Simarc, s.r.o.
Slovcolor, s.r.o.
Slovclean, s.r.o.
Spokojné bývanie, s.r.o.
Spravbyt
S.K. Progres, s.r.o.
S.R.K. Progres, s.r.o.
Údržba Domov, s.r.o.
Váš správca, spol. s r.o.
VSD, spol. s r.o.

... mnohé organizácie,  súkromné spoločnosti, firmy,  SVB či súkromné osoby.