Zimná údržba komunikácii, chodníkov, plôch a parkovísk.

Profesionalita a dlhoročné skúsenosti!

Deväťnásťročné skúsenosti so zimnou údržbou komunikácií, plôch a objektov sú garanciou našej odbornosti a flexibility. Neustále rastúci počet spokojných klientov, z ktorých väčšina využíva služby MT SERVICE  dlhodobo, je dôkazom toho, že svoju prácu vykonávame dobre a zodpovedne. Vždy sa snažíme našim klientom vyjsť v ústrety v maximálnej možnej miere. A pretože nám záleží na budúcnosti, snažíme sa, aby boli naše služby čo najviac v súlade s ekologickými princípmi.

Prenechajte teda zimnú údržbu nám, profesionálom!

MT SERVICE pôsobí vo všetkých mestských častiach mesta Bratislavy a v jej blízkom okolí. Naša spoločnosť má overený funkčný systém na výkon a kontrolu zimnej údržby.  Je vybavená potrebnými mechanizmami, zaškoleným stálym personálom aj dostatočnou skladovou zásobou posypových materiálov. Udržiavané komunikácie sú pravidelne monitorované našimi rajónovými kontrolórmi v danej lokalite, ktorí Vám budú ochotne nápomocní. Klienti majú k dispozícii elektronický systém výkazov vykonaných prác, s možnosťou detailnej kontroly jednotlivých úkonov, dátumov či množstva spotrebovaného materiálu. Samozrejmosťou je pohotovostný dispečing dostupný aj mimo pracovných dní a hodín či priestory pre osobné stretnutie s klientom na adrese spoločnosti.

MT SERVICE preberá zodpovednosť za vykonané práce a je poistená pre prípad ublíženia na zdraví či vzniknutej škody na majetku.

V prípade Vášho záujmu o cenovú ponuku nás prosím kontaktujte, radi bezplatne vykonáme obhliadku, navrhneme vhodný typ údržby a vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku. V prípade údržby väčšieho alebo atypického rozsahu ponúkame možnosť vypracovania uceleného plánu údržby či konkrétnych cenových kalkulácií.

Ak nie ste platcom DPH, ponúkame Vám individuálne riešenie s možnosťou fakturácie bez DPH. Kontaktujte nás prosím.

Aby sme Vám dokázali poskytnúť naše služby, dovoľujeme si Vás požiadať o rešpektovanie ofciálneho začiatku zimnej sezóny od 15. novembra 2019. V prípade záujmu o naše služby, nás prosím kontaktujte v predstihu, ideálne do 1. novembra 2019.
MT SERVICE zabezpečuje zimnú údržbu vzmysle VZN-BA a to v termíne od 15. novembra 2019 do 31. marca 2020.